Breitling Maserati
Tillbaka till startsidan

MÅNGA NYHETER FÖR MPC STJÄRNJAKTEN 2015 Skattjakten MPC Stjärnjakten fortsätter sin satsning vilket innebär att evenemanget kommer arrangeras för sjunde året i rad. Till år 2015 kommer det att ske ett antal nyheter som ska höja evenemanget än mer såväl för deltagare som publik och media. MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren […]

MPC StjärnjaktenTeaminformationSamarbetspartnersMPC Stjärnjaktens klädkollektionAnmälan till MPC StjärnjaktenKontakta MPC Stjärnjakten

MÅNGA NYHETER FÖR MPC STJÄRNJAKTEN 2015

Skattjakten MPC Stjärnjakten fortsätter sin satsning vilket innebär att evenemanget kommer arrangeras för sjunde året i rad. Till år 2015 kommer det att ske ett antal nyheter som ska höja evenemanget än mer såväl för deltagare som publik och media.

MPC Stjärnjakten
En unik skattjakt för den sanna äventyraren där skärgården är spelplatsen. Evenemanget skapar de bästa förutsättningarna för teambuilding och innehåller en tävlingsnerv utöver det vanliga. För att lyckas gäller det att bygga ett team med bred kompetens och erfarenhet inom bland annat navigation, matlagning och dryck. Andra bra egenskaper är god fysik och ett gott samarbete inom teamet. Under tävlingen utmanas teamen att lösa problem med hjälp av ledtrådar för att finna gömda skatter.

Många nyheter
Evenemanget utvärderas för varje år och uppgraderas för att ständigt utvecklas och år 2015 kommer inte bli något undantag. Det kommer nämligen bli ett antal nyheter som gör att tävlingsnerven höjs ytterligare och nätverkandet för företagen som deltar ska bli än bättre. Evenemanget kommer också bli mer publikt som i sig gör att mediaintresset ökar och evenemanget i sig blir för en bredare målgrupp, några av nyheterna finner ni nedan.

Maxtid – Evenemanget kommer få en maxtid vilket gör att deltagarna kommer att vara i mål samtidigt och därmed blir det en starkare inramning och än bättre nätverkande vid start- och målområdet.

Officiella skatter – Det kommer vara 2 – 3 skatter som blir officiella vilket innebär att man vet att man ska till ett visst område men inte när under tävlingen. Detta gör att media och publik kan följa evenemanget på ett bättre sätt och tävlingsnerven höjs med den inramning publiken ger.

Kortare sträcka – Tidigare har tävlingsbanan varit upp till 120 distans men detta kommer att kortas ner till 80 distans. Tävlingen blir därmed mer miljöanpassad och tävlingsnerven kommer höjas eftersom teamen ”korsar” varandra oftare.

Skattvärdet höjs – Totala tävlingstidens värde kommer att minskas ställt till att värdet av att prestera väl vid skatternas utmaningar höjs vilket gör att snabbheten på enskild båt blir än mindre avgörande.

Fler ledtrådar – Antal ledtrådar per skatt utökas till fem mot tidigare tre vilket gör att man inte tappar lika mycket poäng per dragen ledtråd men antal dragna ledtrådar kommer ändå vara av stort värde för slutresultatet.

Starkare inramning – Evenemanget i sin helhet kommer få en starkare inramning där varje skattstation ramas in mer samt att start- och målområde får en mer omfattande MPC Stjärnjakten-inramning.

–        De justeringar vi nu gör känns mycket bra och kommer att höja evenemanget inom flera delar där några exempel är miljön, företagsnätverkande, tävlingsnerv, media- och publika intresset, säger Marcus Palmqvist, CEO Partner MPC AB.

Läs hela pressmeddelande här (PDF)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player